Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r.
(Dz. U. 2015 r. poz. 1688 ze zm.)

 1. Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.
 2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
 3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: ul. Skłodowskiej-Curie 7, 39-400 Tarnobrzeg.
 4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres tarnobrzeg@astrozakupy.pl lub pisemnie na adres ul. Skłodowskiej-Curie 7, 39-400 Tarnobrzeg.
 5. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie miasta Tarnobrzeg znajdują się między innymi w następujących miejscach:
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), ul. Kisielewskiego 8/16, 42-215 Częstochowa
  • Media Expert, ul. Generała Władysława Sikorskiego 8, 39-400 Tarnobrzeg.
 6. Wszystkie punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępne są pod adresem:
 7. Obowiązek oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyłącznie do punktów stwarzających  bezpieczne warunki do jego odbioru nakłada ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).